לוגו בריאות פלוס מהטבע

רשימת קלן ®

פעילות גופנית®+Juice PLUS נמצא ברשימת קלן

רשימת קלן מספקת מידע ושקיפות לגבי הבטיחות של תוספי תזונה שונים.
לצורך כך מבוצעים ניתוחי מעבדה של אצוות בודדות באגף לחקר סמים במחלקת שירותי הבריאות של העיר קלן בגרמניה. הניתוח כולל בדיקת המוצרים לגבי הימצאותם של הורמונים, סטרואידים אנבוליים וממריצים.
רשימת קלן כוללת תוספי תזונה שנבדקו גם לגבי הימצאותם של שרידי סם. המוצרים הרשומים מסייעים לספורטאי למזער את הסיכון לשימוש בסמים. ®+ Juice PLUS מופיעה ברשימת קלן.